Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(62) 1 2 3 4 5 6 7

(09.11.2022)Rozpočtové opatření č. 3/2022Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 2/2022
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(27.10.2022)Rozpočtové opatření č. 2/2022Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 2/2022
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(13.07.2022)Rozpočtové opatření č. 1/2022Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 1/2022
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(10.05.2022)Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2021Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2021  dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Přílohy:
     1. Závěrečný účet
     2. Komentář k závěrečnému účtu
     3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
     4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Více >>


(10.05.2022)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023 - 2027 (v Kč)Zobrazení v aktuálním okně

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
PŘÍJMY CELKEM                   712 000     712 000     712 000     712 000     712 000
VÝDAJE CELKEM                   215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ           497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
z toho:                                                                                 
splátky úvěru                   497 000     516 000     499 000     494 000     514 000

Více >>


(10.05.2022)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy:
Celkem příjmy                                                 842.302,- Kč
Výdaje:
Celkem výdaje                                                364.283,- Kč
Financování                                                          
pol. 8124 - splátka úvěru                                   478.019,-Kč
Celkem výdaje včetně financování                842.302,- Kč

Více >>


(03.01.2022)Rozpočtové opatření č. 3/2021Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 3/2021
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(30.12.2021)Rozpočtové provizorium na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří
Oldřichovská 185, Mníšek
46331 Chrastava


Více >>


(13.12.2021)Kalkulovaná cena pro vodné na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Výpočet kalkulace cen vodné stočné  pro rok 2020
Výpočet kalkulace cen vodné stočné pro rok 2020
Více >>


(02.11.2021)Rozpočtové opatření č. 2/2021Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 1/2021
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(62) 1 2 3 4 5 6 7