Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(74) 1 2 3 4 5 6 7 8

(02.10.2014)ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2013Zobrazení v aktuálním okně

ZÁVĚREČNÝ ÚČET Mikroregionu Jizerské podhůří za ro
sestavený ke dni 15.04.2014
Více >>


(10.06.2014)Návrh Závěrečného účtu - Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2013Zobrazení v aktuálním okně

Návrh Závěrečného účtu - Mikroregion Jizerské podh
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Více >>


(10.04.2014)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2014Zobrazení v aktuálním okně

Celkem příjmy - 3 175,766 Kč
Celkem výdaje - 3 175,766 Kč

Více >>


(15.07.2014)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2014Zobrazení v aktuálním okně

Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na ro
Celkem příjmy včetně financování 3,175.766,- Kč
Celkem výdaje včetně financování 3,175.766,- Kč

Více >>


(28.02.2014)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2014Zobrazení v aktuálním okně

Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na ro
Celkem příjmy včetně financování 3,175.766,- Kč
Celkem výdaje včetně financování 3,175.766,- Kč

Více >>


(26.04.2013)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2013Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy : 549 127 Kč
Výdaje: 549 127 Kč

Více >>


(22.02.2013)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2013Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy:
pol. 4121 - členské příspěvky dle počtu obyvatel Kč 7,- /1 osoba 21.077,- Kč
pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru 376.000,- Kč
§ 3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska 152.000,- Kč
§ 6310 pol. 2141 - příjmy z úroků 50,- Kč

Více >>


(26.04.2013)Závěrečný účet - Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2012Zobrazení v aktuálním okně

Závěrečný účet - Mikroregion Jizerské podhůří za r
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Více >>


(22.02.2013)Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2012Zobrazení v aktuálním okně

Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůř
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Přílohy:
1. Závěrečný účet
2. Komentář k závěrečnému účtu
3. Rozvahak31. 12.2012
4. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
5. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012
6. Příloha k 31. 12. 2012
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

Více >>


(27.01.2012)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2012Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy: 260.307,- Kč
Výdaje: 260.307,- Kč
Návrh usnesení

Více >>


(74) 1 2 3 4 5 6 7 8