Rozbory vody pro mikroregion

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(18.04.2018)Protokol o zkoušce pitné vody v Nové Vsi - základní škola Zobrazení v aktuálním okně

• Escherichia coli
• Koliformní bakterie
• Amonné ionty
• Dusičnany
• Dusitany
• TOC
• pH
• Železo nebo mangan
• Tvrdost (Ca, Mg)

Více >>


(03.04.2018)REKLAMAČNÍ ŘÁD MJPZobrazení v aktuálním okně

REKLAMAČNÍ ŘÁD MJP
Obecná ustanovení Mikroregion Jizerské podhůří (dále jen MJP) jako dodavatel pitné vody z vodovodu vydává ve smyslu § 36 odst. 3 písm. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a v návaznosti na zákon č.634/1992 Sb.. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (zákon č.l60/2007Sb) v platném znění, tento reklamační řád. Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady pitné vody dodané vodovodem a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.
Reklamační řád se vztahuje na dodávku pitné vody z veřejného vodovodu realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona.

Více >>


(03.04.2018)Protokol o zkoušce pitné vodyZobrazení v aktuálním okně

Zákazník: Mikroregion Jizerské podhůří
Kontakt: Petr Effenberger
Adresa: Nová Ves 213
463 31 Nová Ves Česká republika
E-mail: mjp.voda@obec-mnisek.cz
Projekt: Rocni nabídka služeb - pitná voda

Více >>


(13.11.2017)Protokol o zkoušce - Oldřichov v Hájích SokolovnaZobrazení v aktuálním okně

Protokol o zkoušce úpravna vody
Datum vystavení: 19.9.2017
Více >>


(13.11.2017)Protokol o zkoušce - Základní škola Nová VesZobrazení v aktuálním okně

Protokol o zkoušce úpravna vody
Datum vystavení: 26.5.2017
Více >>


(13.11.2017)Protokol o zkoušce - Základní škola MníšekZobrazení v aktuálním okně

Protokol o zkoušce úpravna vody
Datum vystavení: 9.5.2017
Více >>


(13.11.2017)Protokol o zkoušce úpravna vodyZobrazení v aktuálním okně

Protokol o zkoušce úpravna vody
Datum vystavení: 21.3.2017
Více >>