Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(76) 1 2 3 4 5 6 7 8

(24.07.2019) Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění platných předpisů


Více >>


(24.07.2019)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 1 2019Zobrazení v aktuálním okně


ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 1 2019

Více >>


(24.07.2019)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 2 2019Zobrazení v aktuálním okně


ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 2 2019

Více >>


(09.04.2019)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2024 Zobrazení v aktuálním okně

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
Třida 8 - FINANCOVÁNÍ

Více >>


(09.04.2019)Rozpočet MJP na rok 2019 Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy / Výdaje
Více >>


(10.01.2019)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2019Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2019 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2019 podl § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


Více >>


(10.01.2019)Rozpočtové opatření č. 1/2018Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona ě. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření

Více >>


(26.07.2018) Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2017Zobrazení v aktuálním okně

dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění platných předpisů
Přílohy:
1. Závěrečný účet
2. Komentář k závěrečnému účtu
3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Více >>


(25.05.2018)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018
Příjmy:
pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru a členské příspěvky
dle počtu obyvatel 382.211,- Kč

§3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska 156.000,- Kč

§ 6310 pol. 2141 - příjmy z úroků 30,- Kč
§ 6330 pol. 4131 - převody z hospodářské činnosti 100.000,- Kč

Více >>


(17.01.2018)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018Zobrazení v aktuálním okně

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018
Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2018 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2018 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Více >>


(76) 1 2 3 4 5 6 7 8