Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(68) 1 2 3 4 5 6 7

(25.05.2018)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018
Příjmy:
pol. 4121 - příspěvky od obcí na splátky úvěru a členské příspěvky
dle počtu obyvatel 382.211,- Kč

§3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor zdrav, střediska 156.000,- Kč

§ 6310 pol. 2141 - příjmy z úroků 30,- Kč
§ 6330 pol. 4131 - převody z hospodářské činnosti 100.000,- Kč

Více >>


(17.01.2018)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018Zobrazení v aktuálním okně

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018
Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2018 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2018 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Více >>


(17.01.2018)Rozpočtové opatření č. 3/2017Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu dle § 16 dochází k tomuto rozpočtovému opatření:
Více >>


(17.01.2018)Rozpočtové opatření č. 2/2017Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 2/2017
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(07.08.2017)Rozpočtové opatření č. 1/2017Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 1/2017
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(12.05.2017)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2022Zobrazení v aktuálním okně

Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 202
Střednědobý rozpočtový výhled na období 2018 - 2022 (v Kč)
Mikroregion Jizerské podhůří

Více >>


(12.05.2017)Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2016Zobrazení v aktuálním okně

Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Více >>


(12.05.2017)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2017Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2017
Celkem příjmy 602.164 Kč
Celkem výdaje 268.775 Kč
Celkem výdaje včetně financování 602.164 Kč

Více >>


(21.07.2016)Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2015Zobrazení v aktuálním okně

Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Více >>


(21.07.2016)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2016Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2016
Celkem příjmy - 601.836,- Kč
Celkem výdaje- 265.356,- Kč
Celkem výdaje včetně financování - 601.836,- Kč

Více >>


(68) 1 2 3 4 5 6 7