Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(71) 1 2 3 4 5 6 7 8

(19.12.2019)Rozpočtové opatření č, 4/2019Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(19.12.2019)Rozpočtové opatření č. 5/2019Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Více >>


(19.12.2019)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2020Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2020 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2020 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Více >>


(16.12.2019)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2020Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2020 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2020 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2019.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Více >>


(24.07.2019)Výpočet kalkulace cen vodné stočné Zobrazení v aktuálním okně

Výpočet kalkulace cen vodné stočné
Více >>


(24.07.2019) Závěrečný účet Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění platných předpisů


Více >>


(24.07.2019)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 1 2019Zobrazení v aktuálním okně


ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 1 2019

Více >>


(24.07.2019)ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 2 2019Zobrazení v aktuálním okně


ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ NA ROK č. 2 2019

Více >>


(09.04.2019)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2024 Zobrazení v aktuálním okně

PŘÍJMY CELKEM
VÝDAJE CELKEM
Třida 8 - FINANCOVÁNÍ

Více >>


(09.04.2019)Rozpočet MJP na rok 2019 Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy / Výdaje
Více >>


(71) 1 2 3 4 5 6 7 8