Sport

Jizerské podhůří   Služby  

Sport

  Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(09.10.2012)IN-LINE DRÁHA OLDŘICHOV V HÁJÍCHZobrazení v aktuálním okně

Obec Oldřichov v Hájích je podhorskou obcí Jizerských hor, jejíž původ sahá do 14. století. V okolí obce se rozkládá rezervace Jizerskohorské bučiny s naučnou stezkou Oldřichovské háje a skály a dominantou obce Oldřichovským Špičákem (724 m). Za účelem rozšíření nabídky o volnočasové sportovní vyžití připravila Obec Oldřichov v Hájích a za finanční podpory programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ realizovala úpravu části stávající cyklostezky na „IN-LINE DRÁHU OLDŘICHOV V HÁJÍCH“. Stavba byla ke dni 30.9. 2009 předána do užívání široké veřejnosti.
Více >>