Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (20.10.2009)IN-LINE DRÁHA OLDŘICHOV V HÁJÍCHZobrazení v aktuálním okně

Obec Oldřichov v Hájích je podhorskou obcí Jizerských hor, jejíž původ sahá do 14. století. V okolí obce se rozkládá rezervace Jizerskohorské bučiny s naučnou stezkou Oldřichovské háje a skály a dominantou obce Oldřichovským Špičákem (724 m). Za účelem rozšíření nabídky o volnočasové sportovní vyžití připravila Obec Oldřichov v Hájích a za finanční podpory programu „Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR“ realizovala úpravu části stávající cyklostezky na „IN-LINE DRÁHU OLDŘICHOV V HÁJÍCH“. Stavba byla ke dni 30.9. 2009 předána do užívání široké veřejnosti.

V rámci dobré spolupráce s Obcí Mníšek, došlo na území katastru obce Mníšek k prodloužení in-line dráhy, čímž došlo k propojení center obou obcí.

Celková délka dráhy: 3 400 m
Šíře dráhy: 2,2 – 3,2 m

VELMI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

In-line dráha je celým svým rozsahem v obytné zóně, kde je provoz upraven § 39, zákona č. 361/2000 Sb., zákona o silničním provozu následovně:

  1. OBYTNÁ ZÓNA JE ZASTAVĚNÁ OBLAST, JEJÍŽ ZAČÁTEK JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU OBYTNÁ ZÓNA A KONEC JE OZNAČEN DOPRAVNÍ ZNAČKOU KONEC OBYTNÉ ZÓNY.
  2. V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMĚJÍ CHODCI UŽÍVAT POZEMNÍ KOMUNIKACI V CELÉ JEJÍ ŠÍŘCE, PŘIČEMŽ SE NA NĚ NEVZTAHUJE § 53. HRY DĚTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACI JSOU DOVOLENY JEN V OBYTNÉ ZÓNĚ.
  3. V OBYTNÉ A PĚŠÍ ZÓNĚ SMÍ ŘIDIČ JET RYCHLOSTÍ NEJVÝŠE 20 KM/H. PŘITOM MUSÍ DBÁT ZVÝŠENÉ OHLEDUPLNOSTI VŮČI CHODCŮM, KTERÉ NESMÍ OHROZIT; V PŘÍPADĚ NUTNOSTI MUSÍ ZASTAVIT VOZIDLO. STÁNÍ JE DOVOLENO JEN NA MÍSTECH OZNAČENÝCH JAKO PARKOVIŠTĚ.
  4. V OBYTNÉ ZÓNĚ A PĚŠÍ ZÓNĚ MUSÍ CHODCI UMOŽNIT VOZIDLŮM JÍZDU. TO PLATÍ I PRO DĚTI HRAJÍCÍ SI V OBYTNÉ ZÓNĚ.


Pokud budou všichni dodržovat a řídit se těmito pravidly, pokud k tomu každý přidá svůj díl ohleduplnosti, tak nezbývá nic jiného než všem popřát hezké chvíle prožité v Oldřichově v Hájích.

 Dokument v plném znění ke stažení ve formátu PDF (4 MB)


Tisk článku
Tisk článku