Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


Naposledy přidané články


(22.05.2018)GDPR - informaceZobrazení v aktuálním okně

GDPR - informace
Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů:
Více >>


(18.04.2018)Protokol o zkoušce pitné vody v Nové Vsi - základní škola Zobrazení v aktuálním okně

• Escherichia coli
• Koliformní bakterie
• Amonné ionty
• Dusičnany
• Dusitany
• TOC
• pH
• Železo nebo mangan
• Tvrdost (Ca, Mg)

Více >>


(10.04.2018)Loupežnická pěšina 19.5.2018Zobrazení v aktuálním okně

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ v MNÍŠKU u LIBERCE 46. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU Loupežnickou pěšinou dne 19.5.2018
Více >>


(10.04.2018)Pálení čarodějnic

Vážení přátelé a příznivci,
jménem pořadatelů a kapely "KAŽDEJ PES, JINÁ VES," dovolujeme si vás pozvat na tradiční akci, "pálení čarodějnic," která proběhne 30. 4. 2018, v areálu před obecním úřadem v OLDŘICHOVĚ V HÁJÍCH


(09.04.2018)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2018Zobrazení v aktuálním okně

Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na ro
Celkem příjmy 638.241,- Kč
Celkem výdaje 226.761,- Kč
Celkem výdaje včetně financování 638.241,- Kč

Více >>


(03.04.2018)REKLAMAČNÍ ŘÁD MJPZobrazení v aktuálním okně

REKLAMAČNÍ ŘÁD MJP
Obecná ustanovení Mikroregion Jizerské podhůří (dále jen MJP) jako dodavatel pitné vody z vodovodu vydává ve smyslu § 36 odst. 3 písm. zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a v návaznosti na zákon č.634/1992 Sb.. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (zákon č.l60/2007Sb) v platném znění, tento reklamační řád. Reklamační řád stanovuje rozsah a podmínky odpovědnosti za vady pitné vody dodané vodovodem a reklamaci poskytovaných služeb v souvislosti se zajištěním dodávky vody, způsob a místo jejich uplatnění včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.
Reklamační řád se vztahuje na dodávku pitné vody z veřejného vodovodu realizovaných na základě písemné smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 5 výše uvedeného zákona.

Více >>


(03.04.2018)Protokol o zkoušce pitné vodyZobrazení v aktuálním okně

Zákazník: Mikroregion Jizerské podhůří
Kontakt: Petr Effenberger
Adresa: Nová Ves 213
463 31 Nová Ves Česká republika
E-mail: mjp.voda@obec-mnisek.cz
Projekt: Rocni nabídka služeb - pitná voda

Více >>


(26.03.2018)AKCE - Informativní rozbor pitné vody trvání 19.3. - 30.6.2018Zobrazení v aktuálním okně

Rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vyhlášky 252/2004 Sb., přílohy č. 5 Krácený rozbor ROZSAH STANOVENÍ:
• Escherichia coli
• Koliformní bakterie
• Amonné ionty
• Dusičnany
• Dusitany
• TOC
• pH
• Železo nebo mangan
• Tvrdost (Ca, Mg)

Více >>


(09.03.2018)Uchování vašich fotografií v elektronické podoběZobrazení v aktuálním okně

Chcete-li zveřejnit a uchovat v elektronickém archivu obce Vámi vytvořené fotografie obce a fota z akcí pořádaných obcí, školou, hasiči a spolky,
Více >>


(17.01.2018)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018Zobrazení v aktuálním okně

ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2018
Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2018 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2018 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Více >>