Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (24.07.2012)Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová VesZobrazení v aktuálním okně

Informace o společném projektu podpořeného ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí : Zlepšení druhové a věkové skladby lesních porostů na území obcí Oldřichov v Hájích, Mníšek a Nová Ves

Projekt podpořený ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životní prostředí.
Realizace dle projektové dokumentace: 1. 9. 2010 – 31. 12. 2012

Financování projektu
Celkové způsobilé výdaje na projekt vč. DPH 4 068 921,-Kč, z toho jsou 3 553 371,69,-Kč vč. DPH PŘÍMÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY.
Další náklady zahrnuté v podpoře jsou:
- náklady na propagaci a informovanost v rámci OPŽP: 2 520,-Kč vč. DPH (výroba 3 ks trvalých pamětních desek dle požadavků OPŽP)
- příprava projektové žádosti: 30 000,- vč. DPH
- příprava projektové dokumentace: 70 000,- vč. DPH
- příprava a realizace zadávacího řízení: 108 000,- vč. DPH
- technický dozor nad realizací: 140 584,- vč. DPH
- rozpočtová rezerva 5% z PRN: 177 669,-Kč vč. DPH
- nezpůsobilé výdaje vzniklé přesoutěžením dodávky: -13 224,- vč. DPH

1. realizovaná platba listopad 2011 – 870 026,68,- Kč

Popis nákladu Fakturované celkové
náklady bez DPH
Fakturované celkové
náklady s DPH
Uznané náklady
Projektová dokumentace 58 333,00 Kč 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
Žádost 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
Výběrové řízení 90 000,00 Kč 108 000,00 Kč 108 000,00 Kč
Technický dozor 37 276,40 Kč 44 731,68 Kč 44 731,68 Kč
Realizace 527 986,38 Kč 628 580,00 Kč 617 295,00 Kč
Nezpůsobilé výdaje     11 285 Kč

 

2. předpokládaná platba červenec 2012  - 485 215,- Kč
Struktura výdajů v 2. žádosti o platbu

Popis nákladu Fakturované celkové
náklady bez DPH
Fakturované celkové
náklady s DPH
Uznané náklady
Technický dozor 22 898,36 Kč 27 478,00 Kč  
Realizace 383 171,53 Kč 457 737,00 Kč  

 

Realizované práce k 30. 6. 2012

LHC Obec Mníšek

Výsadba 2 984 ks sazenic (jedle bělokorá, javor klen)
Instalace 432 ks individuálních ochran dřevin (kvalitní pletivo, impregnované kůly)
Drátěné oplocenky 1,36 km
Prořezávky smíšené 0,62 ha
Zimní repelentní nátěry 2 500 ks
Ožínání výsadeb 5 000 ks
Rekonstrukce 0,15 ha

LHC Obec Nová Ves
Výsadba 2 400 ks sazenic (buk lesní)
Drátěné oplocenky 1,373 km
Prořezávky smíšené 0,57 ha
Probírky 2,71 ha

LHC Obec Oldřichov v Hájích

Drátěné oplocenky 0,300 km
Prořezávky smíšené 4,01 ha
Probírky 1,52 ha


Pokračování projektu
Vzhledem k posunu realizace díky vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace až v červenci 2011 budeme žádat o prodloužení o 1 rok, tedy do 31. 12. 2013, aby mohly být práce provedeny v odpovídajícím rozsahu a kvalitě.


Tisk článku
Tisk článku