Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (19.02.2013)Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva MníšekZobrazení v aktuálním okně

Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva
která je svolána dle § 22 zákona číslo 449/2001 Sb. a podle schválených stanov Honebního společenstva Mníšek, článek číslo 7. odst. 3. Konání valné hromady se koná dne 12.března 2013 Se zahájením V 16.00 hod V KLUBU TJ. SOKOL OLDŘICHOV V HÁJÍCH

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti Honebního společenstva Mníšek od poslední valné hromady, která se konala dne 30.října 2009
  3. Vyplácení finančních prostředků vlastníkům pozemků zahrnutých do Honebního společenstva Mníšek. Vyplácení finanční částky činí 15,- Kč za hektar honebního pozemku. Finanční částka bude vyplacena vlastníkům pozemků nebo osobě pověřené po předložení ověřené plné moci
  4. Kontrola plnění přijatého usnesení z poslední valné hromady HS. ze dne 30.10.2009
  5. Předložení zprávy o finančním hospodaření HS. Mníšek za období od poslední valné hromady
  6. Předložení revizní zprávy pokladního deníku Honebního společenstva Mníšek
  7. Volba výboru a člena revizní komise Honebního společenstva Mníšek
  8. Diskuse
  9. Usnesení valné hromady
  10. Závěr


V Mníšku dne 15.02. 2013
Honebni společenstvo MNÍŠEK
463 31 Chrastava

Za Honebni společenstvo Mníšek Tichý František


Tisk článku
Tisk článku
x