Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (09.10.2012)OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje - obec Nová VesZobrazení v aktuálním okně

Starosta obce Nová Ves,
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
  1. Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
    v pátek dne 12. října 2012   od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. října 2012   od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  2. Místem konání voleb:
    Zasedací místnost OÚ Nová Ves č.p. 213
  3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Tisk článku
Tisk článku