Úřední deska Mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(52) 1 2 3 4 5 6

(07.06.2021)Návrh Závěrečné účtu MJP za rok 2020Zobrazení v aktuálním okně

Návrh Závěrečné účtu MJP za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2020
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Přílohy:
1.    Závěrečný účet
2.    Komentář k závěrečnému účtu
3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Více >>


(30.04.2021)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2021
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné [[informace]] podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku
Více >>


(12.04.2021)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2021Zobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikrore
Celkem příjmy    708.904,- Kč
Celkem výdaje    248.631,- Kč
Celkem výdaje včetně financování    708.904,- Kč

Více >>


(15.01.2021)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří Zobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikrore
povinné [[informace]] podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku
Více >>


(15.01.2021)Oznámení - Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůříZobrazení v aktuálním okně

Oznámení - Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizers
jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Mikroregionu Jizerské podhůří www.jizerskepodhuri.cz —» Jizerské podhůří —» Hospodaření a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Jizerské podhůří Oldřichovská 185 Mníšek (budova Obecního úřadu)
Více >>


(22.07.2020)OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ FINANČNÍCH DOKUMENTŮ MJPZobrazení v aktuálním okně

Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2020
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné [[informace]] podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku
Více >>


(05.06.2020)Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2019Zobrazení v aktuálním okně

Návrh závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůř

dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Přílohy:
1.    Závěrečný účet
2.    Komentář k závěrečnému účtu
3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019


Více >>


(26.05.2020)Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůříZobrazení v aktuálním okně

Oznámení
Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůří jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Mikroregionu Jizerské podhůří www.jizerskepodhuri.cz —» Jizerské podhůří —> Hospodaření
a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Jizerské podhůří Oldřichovská 185 Mníšek (budova Obecního úřadu)
Více >>


(26.05.2020)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů MJPZobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku

Více >>


(10.03.2020)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2020Zobrazení v aktuálním okně

Celkem příjmy 839.907,- Kč
Celkem příjmy 839.907,- Kč


Celkem výdaje  397.041,- Kč
Financování pol. 8124 - splátka úvěru 442.866,-  Kč
Celkem výdaje včetně financování 839.907,- Kč


Více >>


(52) 1 2 3 4 5 6