Úřední deska Mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  


(52) 1 2 3 4 5 6

(14.12.2022)Cena vody od 1.1.2023Zobrazení v aktuálním okně

Cena vody od 1.1.2023
Výpis z usnesení
ze zasedání Sněmu Mikroregionu Jizerské podhůří
konaného dne 14.12.2022

Více >>


(24.11.2022)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2023Zobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Celkové příjmy :                                     709 100 Kč

Celkem výdaje včetně financování:  709 100 Kč


Více >>


(05.05.2022)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentůZobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné informace podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejněnína úřední desku
Více >>


(11.04.2022)Návrh Závěrečného účtu MJP za rok 2021Zobrazení v aktuálním okně

Návrh Závěrečné účtu MJP za rok 2020
Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2021
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Přílohy:
1.    Závěrečný účet
2.    Komentář k závěrečnému účtu
3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Více >>


(11.04.2022)Návrh rozpočtu Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Celkové příjmy :                                     842 302 Kč

Celkem výdaje včetně financování:  842 302 Kč


Více >>


(11.04.2022)Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023 – 2027Zobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů

Celkové příjmy na roky 2023 - 2027

Celkem výdaje na roky 2023 - 2027
Třída 8 financování
na roky 2023 - 2027


Více >>


(03.01.2022)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentůZobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné [[informace]] podle zákona č. 250/200 Sb

Pozpočtové provizorium na rok 2022

Více >>


(03.01.2022) Oznámení - Rozpočtová opatření Mikroregionu Jizerské podhůříZobrazení v aktuálním okně

Jsou k nahlédnutí na našich stránkách a v listinné podobě v kanceláři

Mikroregionu Jizerské podhůří

Oldřichovská 185

Mníšek (Budova obecního úřadu)


Více >>


(13.12.2021)Kalkulovaná cena pro vodné na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Kalkulovaná cena pro vodné na rok 2022


(30.06.2021)Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůříZobrazení v aktuálním okně

Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikrore
Oznámení o zveřejnění finančních dokumentů Mikroregionu Jizerské podhůří - povinné [[informace]] podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - ke zveřejnění na úřední desku
Více >>


(52) 1 2 3 4 5 6