Úřední deska Mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (27.05.2024)Návrh Závěrečné účtu MJP za rok 2023Zobrazení v aktuálním okně

Návrh Závěrečné účtu MJP za rok 2023
Návrh Závěrečného účtu Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2023
dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

Přílohy:
1.    Závěrečný účet
2.    [[Komentář]] k závěrečnému účtu
3.    Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
4.    Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023


Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF 9.8 Mb

Tisk článku
Tisk článku
x