Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (10.05.2022)Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023 - 2027 (v Kč)Zobrazení v aktuálním okně

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
PŘÍJMY CELKEM                   712 000     712 000     712 000     712 000     712 000
VÝDAJE CELKEM                   215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ           497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
z toho:                                                                                 
splátky úvěru                   497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ
           TEXT             výhled 2023 výhled 2024 výhled 2025 výhled 2026 výhled 2027
                                                                                        
Třída 1 - Daňové příjmy                                                                 
Třída 2 - Nedaňové příjmy       168 000     168 000     168 000     168 000     168 000
Třída 3 - Kapitálové příjmy                                                             
Třída 4 - Přijaté transfery     544 000     544 000     544 000     544 000     544 000
                                                                                        
PŘÍJMY CELKEM                   712 000     712 000     712 000     712 000     712 000
                                                                                        
Třída 5 - Běžné výdaje          215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
Třída 6 - Kapitálové výdaje                                                             
                                                                                        
VÝDAJE CELKEM                   215 000     196 000     213 000     218 000     198 000
                                                                                        
                                                                                        
Třída 8 - FINANCOVÁNÍ           497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
z toho:                                                                                 
splátky úvěru                   497 000     516 000     499 000     494 000     514 000
                                                                                        
V  roce 2012 si MJP vzal úvěr ve výši 5,800.000,- Kč
V  rozpočtovém výhledu se počítá se splátkami úvěru splatnými až do roku 2027 ve stejné výši 528.336,- Kč ročně.
V  roce 2017 si MJP vzal úvěr ve výši 468.335,- Kč.
V  rozpočtovém výhledu se počítá se splátkami úvěru splatnými až do roku 2025 ve stejné výši 63.192,- Kč ročně.
     

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF

Tisk článku
Tisk článku
x