Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (15.01.2021)ROZPOČTOVÉ PROVIZORIUM NA ROK 2021Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří bude hospodařit v roce 2021 dle rozpočtového provizoria a to bude mít účinnost do sestavení a schválení nového rozpočtu na rok 2021 podle § 13 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Výdaje budou čerpány v rozsahu upraveného rozpočtu roku 2020. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF

Tisk článku
Tisk článku
x