Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (10.05.2022)Rozpočet Mikroregionu Jizerské podhůří na rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Příjmy:
Celkem příjmy                                                 842.302,- Kč
Výdaje:
Celkem výdaje                                                364.283,- Kč
Financování                                                          
pol. 8124 - splátka úvěru                                   478.019,-Kč
Celkem výdaje včetně financování                842.302,- Kč

Příjmy:
§--- pol. 4121 -  příspěvky od obcí                           674.202,- Kč
§ 3613 pol. 2132 - příjmy z pronájmu nebýt, prostor ZS                    168.000,- Kč
§ 6310 pol. 2141 - příjmy z úroků                                    100,- Kč
Celkem příjmy                                                       842.302,- Kč
Celkem příjmy                                                       842.302,- Kč

Výdaje:
§ 3613 pol. 5141 - úroky vlastní                               117.079,-Kč
§ 5213 pol. 5903 - finanční rezerva pro krizové situace 1.000,-Kč
§ 6310 pol. 5163 - poplatky za vedení účtu              14.000, - Kč
§ 6330 pol. 5341 - převody vlastním fondům HČ      50.000, - Kč
§ 6409 pol. 5169 - služby                                      182.204,-Kč  
Celkem výdaje                                                    364.283,- Kč


Financování                                                          
pol. 8124 - splátka úvěru                                           478.019,-Kč
Celkem výdaje včetně financování                        842.302,- KčDokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF

Tisk článku
Tisk článku
x