Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (22.01.2010)Partnerská spolupráce dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Jizerské podhůří (ČR) s městem Gozdnica (PL) v roce 2009. Zobrazení v aktuálním okně

Přestože smlouva o partnerské spolupráci byla uzavřena teprve 28. května 2008, byla spolupráce již v následujícím roce 2009 velice intenzivní. Na konferencích 20. ledna v Gozdnici a 14. května v Mníšku byl dohodnut rozsah a termíny spolupráce na těchto společných akcích v roce 2009: Setkání hasičů u příležitosti Dne hasičů v Gozdnici, Mezinárodní slavnosti zlatých svateb v Gozdnici a Dnů města Gozdnice na polské straně. Na české straně se polští partneři aktivně účastnili Oslav 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku, Fotbalového turnaje o Pohár Mikroregionu Jizerské podhůří a soutěže o Pohár Mikroregionu v hasičském sportu. Krom těchto akcí proběhlo několik setkání a společných projektů na úrovni našich škol se zapojením školní a předškolní mládeže.
Desáté výročí založení dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jizerské podhůří

Všechny akce v tomto roce měly jeden společný podtext – konaly se v rámci oslav 10. výročí založení Mikroregionu Jizerské podhůří. Dne 21.9.2009, uplynulo deset let od doby, kdy se Miloslav Florian – starosta obce Mníšek, Nová Ves, ing. Jitka Svatoňová – starostka obce Oldřichov v Hájích a Miroslav Jahelka – starosta obce dohodli o vzájemné spolupráci v oblasti tvorby rozvojových koncepcí, realizace společných projektů přinášející výhody pro více obcí a uzavřeli Zakladatelskou smlouvu o spolupráci a společném postupu obcí v rámci Mikroregionu Jizerské podhůří.
S lítostí musíme konstatovat, že první dva jmenovaní zakladatelé již nejsou mezi námi, ale jsme pevně přesvědčeni, že by měli stejnou radost a nezbývá než jim všem upřímně poděkovat, že se tak rozhodli. 


Tento projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu Nisa.

"PŘEKRAČUJEME HRANICE"


Tisk článku
Tisk článku