Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (24.06.2009)SLIBNĚ SE ROZVÍJEJÍCÍ ČESKO – POLSKÁ SPOLUPRÁCE MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ – GOZDNICAZobrazení v aktuálním okně

Vše začalo na jaře minulého roku. Starostové obcí sdružených v Mikroregionu Jizerské podhůří (Mníšek, Nová Ves a Oldřichov v Hájích, dále jen MJP) přijali pozvání k neformální návštěvě polského městečka Gozdnica. Přijetí na Úřadu města Gozdnica vedením města v čele s Burmistrzem Mgr. Zdzislawem Plaziakem bylo velmi vřelé a přátelské.

 Po prohlídce města následovala pracovní schůzka s představiteli místních organizací a občanských sdružení na téma možné spolupráce. V krátkém jednání se zástupci sportovců, kulturního domu, hasičského sboru atd. bylo jasné, že máme společné zájmy i problémy. Vzájemné poznání tedy přirozeně vyvrcholilo 28. dubna 2008 u příležitosti slavnostního zasedání představitelů města Gozdnice, podpisem Předsedy MJP Jaromíra Tichého a Burmistrza Gminy Gozdnica „Dohody o partnerské spolupráci mezi Mikroregionem Jizerské podhůří a Gozdnicí“.

Za uplynulý rok spolupráce jsme se v Gozdnici zúčastnili mnoha společenských a kulturně sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější akce patří asi účast příslušníků Sboru dobrovolných hasičů z obcí MJP na oslavách „Dne hasičů v Gozdnici“, účast vedení MJP na oslavách Města Gozdnica a velmi hezké společenské akce „Jubilea 50-ti letých manželských párů“.


    Svazek obcí MJP připravil též několik sportovních a společenských akcí, které mají přispět ke vzájemnému sblížení našich regionů. Ve čtvrtek 14.května letošního roku uspořádal MJP v zasedací síni Obecního úřadu v Mníšku „Konferenci k programu vzájemné spolupráce partnerů v roce 2009. Konference se krom zástupců partnerského města a občanských sdružení v Gozdnici zúčastnili představitelé německého Hähnichenu. Při jednání byl představen program akcí s aktivní účastí partnerů pro letošní rok. Mezi nejvýznamnější bude patřit slavnost u příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Mníšku „ Den hasičů“, fotbalový turnaj „O pohár MJP“ v Nové Vsi, společná soutěž hasičů v hasičském sportu v Oldřichově v Hájích a na podzim kulturně společenské akce na celém území MJP u příležitosti 10.výročí založení MJP. Ze všech akcí pořádaných v rámci tohoto projektu bude pořízen záznam, který bude zpracován a koncem letošního roku vydán ve formě publikace propagující vzájemnou spolupráci a poznání v duchu hesla „překračujeme hranice“.  
    Souběžně s těmito sportovně společenskými akcemi realizuje Základní škola v Mníšku společný „Sportovně – turistický pobyt dětí – Splzov 2009“. Pěti denní akce, která probíhá v těchto dnech je určena pro školní mládež s pedagogy a jedná se o stanový tábor na břehu řeky Jizery. Cílem tohoto projektu je vzájemné poznání soužití školní mládeže obou regionů.Oba tyto projekty jsou finančně podpořeny z Fondu mikroprojektů v rámci OPPS ČR – PL 2007-2013 „Cíl 3“ česká republika – Polsko prostřednictvím Euroregionu Nisa.

 


Tento projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Euroregionu Nisa.

"PŘEKRAČUJEME HRANICE"

 


Tisk článku
Tisk článku