Hospodaření mikroregionu Jizerské podhůří

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (12.06.2023)Závěrečný účet Mikroregionu Jizerské podhůří za rok 2022Zobrazení v aktuálním okně

Mikroregion Jizerské podhůří za rok 2022  dle § 17 zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů
Přílohy:
     1. Závěrečný účet
     2. Komentář k závěrečnému účtu
     3. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - FIN 2-12M
     4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022


Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu PDF
Velikost: 10 MB

Tisk článku
Tisk článku
x