Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (17.01.2018)Rozpočtové opatření č. 3/2017Zobrazení v aktuálním okně

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu dle § 16 dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

 

 

Příjmy

- § 6330 pol. 4131 - převody z HČ

31.000,00 Kč

Celkový vliv na rozpočet

31.000,00 Kč

Výdaje

-    § 3613 pol. 5141 - úroky vlastní

-    § 6330 pol. 5341 - převody do HČ

-    § 6310 pol. 5163 - služby peněžních ústavú.

-    § 6409 pol. 5169 - nákup ostatních služeb

-    § 6409 pol. 5182 - ostatní služby

32.200.00 Kč

-    1.800.00 Kč - 400.00 Kč 2.200.00 Kč

-    1.200.00 Kč

Celkový vliv na rozpočet

31.000,00 Kč

Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č

3/2017

Příjmy:

Financování nol. 8123 -dlouhodobv úvěr

633.164.00    

468.335.00    Kč

Příjmy včetně financování:

1,101.499,00 Kč

Výdaje:

Financování nol. 8124 - splátky úvěru

768.110.00    

333.389.00    Kč

Výdaje včetně financování:

1,101.499,00 Kč

Vypracovala: Zimová

Projednáno a schváleno sněmem MJP dne Číslo usnesení:...............

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF (0,2 MB)


Tisk článku
Tisk článku
x