Mikroregion Jizerské podhůří. Spojení tří obcí Mníšek, Krásná studánka a Oldřichov v Hájích v okrese Liberec. Inzerce, služby, ubytování, sport a zábava.

Jizerské podhůří

  Služby   Sport   Kultura   Turistika   Fotogalerie   Kontakt  (17.01.2018)Rozpočtové opatření č. 2/2017Zobrazení v aktuálním okně

Rozpočtové opatření č. 2/2017
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Rozpočtové opatření č. 2/2017

Na základě zákona č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle § 16

dochází k tomuto rozpočtovému opatření:

Příjmy

Celkový vliv na rozpočet    0.00 Kč

Financování

- pol. 8123 - dlouhodobý úvěr

468.335.00 Kč

Výdaje

- § 3613 pol. 6122 - stomatologické křeslo

468.335.00 Kč

- § 6330 pol. 5341 - převody do HČ

- 3.700.00 Kč

- § 6409 pol. 5139 - nákup materiálu j.n.

1.000,00 Kč

- § 6409 pol. 5169 - nákup ostatních služeb

1.500.00 Kč

- § 6409 pol. 5182 - ostatní služby

1.200.00 Kč

Celkový vliv na rozpočet

468.335,00 Kč

Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření č. 2/2017
Příjmy:    602.164,00 Kč

Financování nol. 8123 - dlouhodobý úvěr

468.335.00 Kč

Příjmy včetně financování:

1,070.499,00 Kč

Výdaje:

737.110,00 Kč

Financování nol. 8124 - splátky úvěru

333.389.00 Kč

Výdaje včetně financování:

1,070.499,00 Kč

20.12.2017

Projednáno a schváleno sněmem MJP dne: ............

Číslo usnesení: 16/2017...................................

Vypracovala: Zimová

Dokument v plném znění
ke stažení ve formátu
PDF (0,2 MB)


Tisk článku
Tisk článku
x